KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Công bố khoa học

 • Năm 2019

I. Bài báo đăng trên Tạp chí, Kỷ yêu hội nghị và hội thảo quốc tế              

 1. Thanh-Tuan Tran, DookieKim, Uncertainty quantification for nonlinear seismic analysis of cabinet facility in nuclear power plants, Nuclear Engineering and Design, Volume 355;12/2019 (SCIE).
 2.  Duy Thong Nguyen, S. Park, Y. Chae and Y. Park, “VLC/OCC Hybrid Optical Wireless Systems for Versatile Indoor Applications,” in IEEE Access, vol. 7, pp. 22371-22376, 2019. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2898423
 3. Duy Thong Nguyen, Youngil Park, “Performance analysis of interleaved LDPC for optical satellite communications,” Optics Communications, vol. 442, 2019,pp. 13-18, ISSN 0030-4018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.optcom.2019.02.071
 4. Tuan T Ngo, Thong M Pham, and Hong Hao, Effects of steel fibres and prestress levels on newly proposed exterior joints using SFRC and CFRP bolt, Engineering Structures, Volume 205 (SCIE).
 5. Pham Hong Thinh, Pham Ngoc Nam, Nguyen Huu Thanh, Alan Marshall, Truong Thu Huong, A Hybrid of Adaptation and Dynamic Routing based on SDN for Improving QoE in HTTP Adaptive VBR Video Streaming, International Journal of Computer Science and Network Security; Vol. 19  No. 7  pp. 51-64;  (ESCI).
 6. Pham Hong Thinh, Nguyen Thanh Dat, Pham Ngoc Nam, Nguyen Huu Thanh, Truong Thu Huong, QoE-aware Video Streaming over HTTP and Software Defined Networking, INISCOM 2019 – 5th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems  Vol. 293; pp. 40-52.
 7. Pham Hong Thinh, Pham Ngoc Nam, Nguyen Huu Thanh, Truong Thu Huong, SDN– based Dynamic Bandwidth Allocation for Multiple Video-on-Demand Players over HTTP, 2019 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), pp.163-168  18/10/2019.
 8. Ngo, Tuan T., Pham Thong M., Hao Hong, Use of CFRP bolts in dry beam-column joints for sustainable prefabrication constructions, APFIS 2019 Seventh Asia-Pacific Conference on FRP in Structures APFIS170, 12/2019.
 9. Hao Hong, Ngo Tuan T., Pham Thong M, Performance of dry exterior beam-column joints using CFRP bolts and SFRC under cyclic loading, AEES 2019 Australian Earthquake Engineering Society, 12/2019.    
 10. Lê Nam Dương, Nguyenvan Lien, Vu Hoang Phuong and Vo Thanh Ha, Cải thiện bộ điều khiển dòng Deadbeat cho động cơ không đồng bộ, HỘI NGHỊ-TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2019, 6-7/11/2019
 11. Phương Trần Văn, Quang Bùi Đăng, Dương Lê Nam, Địch Nguyễn Quang Xây dựng hệ thống thử nghiệm cho hệ truyền động nam châm vĩnh cửu, HỘI NGHỊ-TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2019, 6-7/11/2019.
 12. Le Hong Lam, Nguyen Huu Hieu, Ngo Minh Khoa, Nguyen Thanh Minh, and Tran Tan Vinh, Solution to Handle Missing Data in Create Typical Load Graph  , 2020 6th International Conference on Environment and Renewable Energy (ICERE 2020), 24-26 February 2020, Hanoi, Vietnam    

II. Bài báo đăng trên Tạp chí, Kỷ yêu hội nghị và hội thảo trong nước                            

 1. Nguyễn Xuân Thậm, Lê Tuấn Hộ, Ước lượng trạng thái vận hành lưới điện tỉnh Bình Định, Tạp chí khoa học – Trường Đại học Quy Nhơn, 13 (5), 5 – 16, 2019.
 2. Lê Tuấn Hộ, Ước lượng trạng thái vận hành lưới điện sử dụng phương pháp ước lượng hợp lý cực đại tổng quát, Tạp chí khoa học – Trường Đại học Quy Nhơn,        13 (5), 17 – 26, 2019.
 3. Ngô Minh Khoa, Huỳnh Đức Hoàn, Tối ưu vị trí và công suất nguồn điện phân tán nhằm nâng cao chất lượng điện áp trên lưới điện phân phối, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quy Nhơn (Đã chấp nhận đăng).
 4. Trần Bá Cảnh, Phương pháp xử lý sai số để xác định lực căng thực trong cáp bằng cách đo dao động, Hội thảo khoa học quốc gia – Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 5, Trang 106, 11/2019.         
 5. Nguyễn Mai Chí Trung, Phương Hữu Thơ, Thay thế tường chèn trong khung bê tông cốt thép bằng mô hình các lò xo, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XV, ISBN 978-604-82-1726-6, Trang 207-216, 11/2019.