KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Đăng ký đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2021-2022
30.06.2021

Đăng ký đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2021-2022

Thực hiện Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 781/QĐ-ĐHQN ngày 09 tháng...

Đọc tiếp...
Thông tin tuyển dụng các ngành Kỹ thuật
16.12.2020

Thông tin tuyển dụng các ngành Kỹ thuật

Công ty Bạch Kim Toàn Cầu là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài từ Mỹ, chuyên về thiết kế, xây dựng và tư...

Đọc tiếp...