KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Thông tin tuyển dụng các ngành Kỹ thuật
16.12.2020

Thông tin tuyển dụng các ngành Kỹ thuật

Công ty Bạch Kim Toàn Cầu là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài từ Mỹ, chuyên về thiết kế, xây dựng và tư...

Đọc tiếp...