KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Công ty Viễn thông Mobifone  tuyển dụng – Làm việc tại miền Trung & Tây Nguyên

Công ty Viễn thông Mobifone tuyển dụng – Làm việc tại miền Trung & Tây Nguyên

Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung thuộc tổng công ty viễn thông Mobifone tuyển dụng

Địa điểm: Các tỉnh duyên hải miền Trung từ Quảng Trị tới Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên

Công việc:
+ Quản lý thiết bị, đảm bảo an toàn mạng vô tuyến, mạng truyền dẫn, cơ sở hạ tậng
+ Ứng cứu thông tin
+ Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế
+ Tối ưu mạng vô tuyến, mạng truyền dẫn

Thông tin tuyển dụng của Mbifone gửi đến trường Đại học Quy Nhơn
Thông tin việc làm và các yêu cầu
Hướng dẫn nộp hồ sơ và hình thức thi tuyển