Dự án cầu dân sinh LRAMPTNTV – Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (viết tắt là dự án LRAMP) được Bộ Giao thông vận tải triển khai từ năm 2017 đến năm 2021 nhằm nâng cấp, sửa chữa và quản lý tốt mạng lưới đường giao thông, cầu dân sinh tại các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ dự án nhiều công trình cầu đã được đầu tư xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tạo đà xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho các vùng miền.

Nguồn: https://ftt.edu.vn/

Xem thêm: https://ftt.edu.vn/thoi-su/dan-sinh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.