HOTLINE VTC9: HẢI PHÒNG: ĐƯỜNG DÂN SINH XUỐNG CẤP TRẦM TRỌNG | VTC9