KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Khoa học dữ liệu ứng dụng: Ngành học của CMCN 4.0

Khoa học dữ liệu ứng dụng: Ngành học của CMCN 4.0

Ngày 18/7/2020, Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF (thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBIGDATA) Tập đoàn Vingroup đã ký kết Hợp tác đào tạo Thạc sĩ Khoa học dữ liệu ứng dụng với Trường Đại học Quy Nhơn. Mục tiêu của đề án hướng tới xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học dữ liệu ứng dụng kết hợp lý thuyết chuyên sâu và thực tiễn tiến tới đạt chuẩn quốc tế .Quỹ VINIF sẽ hỗ trợ về nguồn lực tài chính, công nghệ, mạng lưới tri thức và chuyên gia cho Trường trong 3 năm đầu tiên đầu tạo tiền đề cho phát triển ngành Khoa học dữ liệu ứng dụng.

Từ năm học 2020-2021, Quỹ VINIF sẽ tài trợ 10 suất học bổng cho học viên xuất sắc ngành Thạc sĩ Khoa học dữ liệu ứng dụng của Trường Đại học Quy Nhơn nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn chất lượng cao. Mỗi suất học bổng trị giá 120 triệu đồng/năm. Đây là cơ hội rất tốt cho sinh viên của Trường Đại học Quy Nhơn đặc biệt là các SV tốt nghiệp đại học các ngành Điện tử – Viễn thông, Toán ứng dụng và Công nghệ thông tin.