KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

GIỚI THIỆU

Snow

Giới thiệu

Sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên môn thuộc một trong các lĩnh vực như Điều khiển các thiết bị và hệ thống tự động; Tự động hóa sản xuất và truyền thông trong công nghiệp; Lĩnh vực chế tạo và điều khiển robot.

Snow

Nhân sự

Hiện nay Bộ môn Kỹ thuật điều khiển & Tự động có 08 Giảng viên. Trong đó, có 01 Phó giáo sư, 03 Tiến sĩ 3 Giảng viên và 01 giảng viên là hiện đang là Nghiên cứu sinh. Tất cả giảng viên trong bộ môn đều có trình độ Thạc sĩ trở lên.

Snow

Phòng Lab

Hiện nay, Khoa kỹ thuật & Công nghệ nói riêng và Bộ môn Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa nói chung đã được trang bị hệ thống phòng Lab hiện đại bậc nhất các trường Đại học miền Trung & Tây Nguyên.