KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Lịch sử phát triển

Tháng 3/1991 Đại hội Đảng bộ trường ĐHSP Quy Nhơn lần thứ VI và Đại hội Công đoàn trường vào tháng 12/1991 đã thống nhất chủ trương đổi mới, năng động trong trong các hoạt động toàn diện nhằm tạo ra một bước chuyển căn bản của nhà trường. Trong kế hoạch đổi mới được xác định có chủ động đa dạng hoá mục tiêu đào tạo, loại hình đào tạo phù hợp với yêu cầu khách quan, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong khu vực…là tiền đề cho việc xin chuyển mục tiêu đào tạo của trường ĐHSP Quy Nhơn thành trường đào tạo đa ngành. Trên cơ sở đó, trường đã thực hiện liên kết với Đại học Bách khoa Đà Nẵng đào tạo kỹ sư Điện và Điện tử năm học 1991-1992, liên kết với Đại học KHXH& Nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội đào tạo ngành Luật và liên kết với Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đào tạo ngành Quản trị kinh doanh từ năm học 1992-1993. Bắt đầu từ năm 1993-1994 trường liên kết với Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo các ngành Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật điện, Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu và Quản trị doanh nghiệp. Tiếp theo đó tháng 6/1996 Ban Công nghệ – Kinh tế – Luật được thành lập để quản lý các ngành liên kết. Về sau quy mô đào tạo ngày càng tăng lên và quy trình đào tạo thay đổi nên tháng 7/1998 tách bộ phận Kinh tế -Luật ra khỏi Ban Công nghệ –Kinh tế –Luật thành Ban Công nghệ và Ban Kinh tế-Luật. Từ năm 1996 đến năm 2002, mở rộng lien kết với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo thêm ngành Điện tử – Tin học, Công nghệ Môi trường và liên kết với ĐH Bách Khoa Đà nẵng đào tạo ngành  Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Trên cơ sở sự phát triển của Ban Công nghệ, ngày 27/3/2002 Bộ Giáo dục & Đào tạo ra quyết định số1247/QĐ- BGD & ĐT-TCCB chính thức thành lập Khoa Kỹ thuật & Công nghệ khẳng định sự phát triển ngày càng vững chắc của khoa. Từ những ngày đầu có 5 cán bộ giảng dạy cho đến hiện nay với 52 CBGV trong đó có 1 PGS, 15 TS; 9 nghiên cứu sinh (5 NCS đang học ở nước ngoài), 24 thạc sỹ với hàng ngàn sinh viên đã ra trường đang công tác khắp mọi miền đất nước đã chứng tỏ sự cố gắng không ngừng của thầy và trò khoa Kỹ thuật và Công nghệ. 

 * LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO      

– Đào tạo thạc sỹ Kỹ thuật điện (Định hướng ứng dụng – 1,5 năm).       

– Đào tạo thạc sỹ Kỹ thuật viễn thông (Định hướng ứng dụng – 1,5 năm).       

– Đào tạo kỹ sư hệ Chính quy theo hệ tín chỉ (4,5 năm).      

– Đào tạo kỹ sư hệ Vừa làm – Vừa học (4,5 năm).      

– Đào tạo kỹ sư hệ liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học.

* MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA

MỤC TIÊU CHUNG       

Đào tạo kỹ sư kỹ thuật có năng lực vững vàng, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cả nước trong quá trình hội nhập.  

MỤC TIÊU CỤ THỂ   

 – Nắm vững kiến thức cốt lõi về khoa học cơ bản, kiến thức sâu về chuyên môn và khả năng ứng dụng vào thực tế.      

– Có phẩm chất cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp.     

– Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường làm việc đa ngành.   

 – Có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, mô phỏng, triển khai, thi công, đánh giá, kiểm định và vận hành các hệ thống liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

+ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA      

Khoa Kỹ Thuật & Công Nghệ hiện nay có 04 bộ môn với tổng số cán bộ là 52, trong đó có 1 PGS, 15 TS, 24 thạc sỹ, 9 nghiên cứu sinh, 7 kỹ sư PTN, 1 thư ký và 1 trợ lý. Hầu hết các cán bộ của đơn vị trẻ, năng động, nhiệt tình và yêu nghề đều được đào tạo đúng chuyên ngành kỹ thuật được phân công.       

Định hướng phát triển của khoa tập trung vào giải quyết các vấn đề sau:        

1. Xây dựng phương thức và chương trình đào tạo hiện đại, hấp dẫn, linh hoạt và hiệu quả, mang tính ứng dụng và định hướng nghiên cứu nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị hàng đầu là đào tạo nguồn nhân lực khoa học – công nghệ trình độ và chất lượng cao cho đất nước.     

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, giỏi chuyên môn, giàu trí tuệ, tinh thông nghiệp vụ đủ sức giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra.       

3. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học phải bám sát thực tiễn cuộc sống, coi đó là cội nguồn cảm hứng sản sinh ra các chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học và sản phẩm khoa học – công nghệ.       

4. Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cao học các ngành Kỹ thuật điện, Điện tử – Viễn thông, Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Tăng cường quan hệ hợp tác với các trường đại học trong nước và nước ngoài.       

5. Hợp tác với các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất để đào tạo nguồn nhân lực tại chổ, đưa sinh viên đi thực tập và nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất. Cử các cán bộ đi tham gia học tập và nghiên cứu tại các trường đại học danh tiếng trong nước và nước ngoài.       

6. Tin học hóa công tác quản lý đào tạo và quản lý sinh viên. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học ứng dụng trong toàn bộ giảng viên, sinh viên.       

7. Thực hiện đào tạo theo tín chỉ. Điều chỉnh hợp lý quy mô đào tạo giữa các hệ theo hướng mở rộng quy mô đào tạo sau đại học. Đồng thời với việc xây dựng và triển khai các dự án mới, phải khai thác đồng bộ, triệt để và hiệu quả trang thiết bị hiện có mà trước hết là các phòng thí nghiệm, nhằm phục vụ cho mục  tiêu  nâng cao chất lư­ợng đào tạo và nghiên cứu trình độ cao.