MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chỉ MC Hồng Phúc cách giữ dáng trẻ đẹp hoài theo năm tháng , Ốc Thanh Vân.