Một hoàng tử sinh ra đã yêu nghề thời trang 'mitsuya'😯