KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Năm 2020

I. Bài báo đăng trên Tạp chí, Kỷ yếu hội nghị quốc tế                                   

 1. Le Van Dai, Ngo Minh Khoa, Le Cao Quyen, “An Innovatory Method Based on Continuation Power Flow to Analyze Power System Voltage Stability with Distributed Generation Penetration,” Complexity (SCIE Q1, IF: 2.462, Accepted: 21/8/2020) 
 2. Ngo Minh Khoa, Nguyen An Toan, Doan Duc Tung, “Experimental Study on Fault Ride-Through Capability of VSC-based HVDC Transmission System,” Archives of Electrical Engineering (ESCI/SCOPUS, Accepted: 18/8/2020)
 3. Ngo Minh Khoa, Le Van Dai, “Detection and Classification of Power Quality Disturbances in Power System Using Modified-Combination between the Stockwell Transform and Decision Tree Methods,” Energies, vol. 13, no. 14, 3623, 7/2020 (SCIE Q2, IF: 2.702)
 4. Dang Thi Tu My, Huynh Nguyen Bao Phuong, Tran Thi Huong, Bui Thi Minh Tu, “A Magneto-Electric Dipole Antenna Array for mm Wave Applications,” Engineering, Technology & Applied Science Research, Vol. 10, No. 4, 8/2020. (ISI)
 5. Pham Hong Thinh, Nguyen Thanh Dat, Pham Ngoc Nam, Nguyen Huu Thanh, Hien M. Nguyen & Truong Thu Huong, “An Efficient QoE-Aware HTTP Adaptive Streaming over Software Defined Networking,” Mobile Networks and Applications, Volume 2020, 5/2020. (SCIEQ2)
 6. Thong Duy Nguyen, Binh A. Nguyen, Viet Q. Tran, Manh Hoang, Nhan D. Nguyen, Giao N. Pham, Young-il Park, “Performance Analysis of Polar Codes and LDPC Codes in Optical Satellite Communication Systems,” International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, Số 2, tập 9, trang 1732-1737, 04/2020 (Scopus)
 7. Absar-Ul-Haque Ahmar, Emekcan Aras, Thien Duc Nguyen, Sam Michiels, Wouter Joosen, and Danny Hughes, “CRAM: Robust Medium Access Control for LPWAN using Cryptographic Frequency Hopping,” International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS 2020), June 15-17, Marina Del Rey, LA, California, USA.  

II. Bài báo đăng trên Tạp chí, Kỷ yếu hội nghị trong nước                            

 1. Đỗ Văn Cần, “Thiết kế bộ điều khiển dòng điện dựa trên nền tảng FPGA,” Tạp chí khoa học Trường ĐH Quy Nhơn, Tập 14, Số 1, trang 72, 2020   
 2. Phạm Thị Lan, “Ảnh hưởng của lực dọc trục đến khả năng chịu lực của một số cấu kiện bêtông cốt thép cơ bản,” Tạp chí Xây Dựng – Bộ XD , Số 1/Trang 33, 2020.
 3. Hồ Quốc Khánh, Phan Công Trưởng, Võ Minh Huy, Trần Bá Cảnh, Nguyễn Mai Chí Trung, “Nghiên cứu thực nghiệm về gia cường uốn cho dầm bê tông cốt thép bằng tấm sợi carbon,” Tạp chí Xây dựng Việt Nam, Số 6/2020.
 4. Hoàng Công Vũ, “Phân tích ảnh hưởng của kích thước đến nội lực của móng băng,” Tạp chí Xây dựng Việt Nam, Số tháng 2-2020, trang 99-101, 2020.      
 5. Lê Đình Phát, Hà Văn Tới, Hà Văn Khánh, Hồ Văn Thịnh, Hoàng Công Vũ, “Phân tích ứng xử của móng bè trên nền đất yếu,” Tạp chí Xây dựng Việt Nam, Số tháng 4-2020, trang 30-33, 2020.        
 6. Nguyễn Thị Khánh Ngân, Hoàng Công Duy, “Phân tích ứng xử của đất nền dưới tác dụng của tải trọng trên diện tròn,” Tạp chí Xây dựng Việt Nam, Số 3, trang 90-93, 2020.
 7. Ngo Minh Khoa, Le Van Dai, Doan Duc Tung, Nguyen An Toan, An IoT-based Power Control and Monitoring System for Low-Voltage Distribution Networks, TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 13, pp. 51-58, 2020
 8. Ngô Minh Khoa, Đoàn Đức Tùng, Nghiên cứu ứng dụng thiết bị phục hồi điện áp động để ngăn chặn sụt áp ngắn hạn trên lưới điện phân phối, Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Thái Nguyên, vol. 225, no. 6, pp. 3-10, 2020

(To be updated)