KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Giới thiệu bộ môn Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa
26.07.2020

Giới thiệu bộ môn Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là sự kết hợp giữa ba lĩnh vực điều khiển, tự động hoá và ứng dụng...

Đọc tiếp...