Nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ những con hẻm dân sinh trên địa bàn