NHCSXH tỉnh bàn giao đưa vào sử dụng cầu dân sinh trên địa bàn xã Tài Văn