Phòng hỏa tại các chợ dân sinh, trung tâm thương mại