KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
PHÒNG THÍ NGHIỆM CAO ÁP

PHÒNG THÍ NGHIỆM CAO ÁP

Địa điểm: Phòng 106, khu nhà A7, trường Đại học Quy Nhơn

1. Nhiệm vụ và mục tiêu

     Nhiệm vụ:

     – Phục vụ việc học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

     – Thí nghiệm cao áp giúp sinh viên nắm vững kiến thức môn học cao áp, và tiếp xúc với các mô hình, trang bị an toàn và thiết bị điện cao áp.

     Mục tiêu:

     – Giúp sinh viên làm quen với các thiết bị điện cao áp và an toàn điện. Phục vụ việc khảo sát phóng điện cao áp, phóng điện qua máy biến áp dầu, đo các thông số điện trở đất, kiểm tra cách điện và đo thông số các vật liệu cách điện.

     – Nắm được quy trình vận hành của các thiết bị đo để đảm bảo an toàn và độ chính xác.

2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

BV01

Máy thử điện áp phóng của dầu cách điện

BV02

Cầu đo tang góc tổn hao điện môi cách điện

BV03

Máy đo điện trở tiếp xúc

BV04

Hợp bộ thử nghiệm máy biến dòng điện 

3. Nội dung giảng dạy

     – Các quy tắc an toàn khi làm việc ở phòng thí nghiệm điện áp cao và các thiết bị bảo vệ cách điện

     – Đo điện trở nối đất

     – Kiểm tra cách điện cao áp

     – Đo điện trở tiếp xúc của thiết bị điện

     – Thí nghiệm điện áp phóng của dầu cách điện

     – Phóng điện cao áp một chiều

4. Hướng phát triển

Kết hợp với chương trình đào tạo, cùng với tăng cường các kỹ năng thực tế trong lĩnh vực điện cao áp dành cho sinh viên thì dự kiến phòng sẽ được trang bị thêm các hệ thống chống sét dành cho các công trình công nghiệp dân dụng.