KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
PHÒNG THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN – TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

PHÒNG THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN – TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Địa điểm: Phòng 102, khu nhà A7, trường Đại học Quy Nhơn

1. Nhiệm vụ và mục tiêu

Nhiệm vụ:

     – Phục vụ việc học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Kỹ thuật & Công nghệ.

     – Thí nghiệm máy điện giúp sinh viên nắm vững kiến thức môn máy điện và truyền động điện và tiếp xúc với các mô hình máy điện và các hệ thống truyền động điện, biến tần trong công nghiệp.

Mục tiêu:

     – Giúp sinh viên có kỹ năng đấu dây, xác định thông số định mức và quy trình vận hành của máy biến áp một pha và ba pha. Từ đó, sinh viên biết cách xác định các thông số máy biến áp bằng thí nghiệm.

     – Sinh viên có kỹ năng thực hiện các mô hình thí nghiệm, kiểm tra, nhận xét các thông số của động cơ không đồng bộ, máy điện một chiều và máy điện đồng bộ. Ngoài ra, sinh viên có thêm các kỹ năng mở máy, đổi chiều quay, và điều chỉnh tốc độ các máy điện bằng các phương pháp khác nhau.

2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

BV01

Bộ hòa đồng bộ máy phát điện

BV02

Bộ thí nghiệm động cơ điện

3. Nội dung giảng dạy

     – Máy biến áp một pha và sự vận hành song song của chúng

     – Tổ nối dây máy biến áp 3 pha

     – Thí nghiệm động cơ không đồng bộ 3 pha rotor dây quấn

     – Thí nghiệm động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc

     – Động cơ điện một chiều

     – Máy phát điện một chiều

     – Máy phát điện đồng bộ ba pha

     – Hòa đồng bộ

4. Hướng phát triển

     Nhằm mục đích để nâng cao hơn nữa các kiến thức thực tế về cấu tạo của các loại máy điện, trong tương lai phòng thí nghiệm này sẽ được trang bị các mô hình mặt cắt của máy biến áp và động cơ điện để sinh viên tìm hiểu chuyên sâu hơn về cấu tạo máy điện. Kết hợp với chương trình đào tạo, cùng với mục tiêu tăng cường nghiên cứu khoa học trong sinh viên thì các hướng thí nghiệm như: Điều khiển nâng cao công suất máy điện và các hệ thống điều khiển máy điện đặc biệt ứng dụng trong công nghiệp cũng sẽ được trang bị cho phòng thí nghiệm này.