Sinh viên ngành thời trang cùng góp sức bảo tồn nghề dệt Zèng