Tăng cường công tác phòng chống dịch tại các chợ dân sinh.