Tiết Mục thời trang làng nghề của Hiệp hội thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội.