Truyền hình Hải Dương – Nhiều chợ dân sinh hạ tầng xuống cấp