TUYỂN 250 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG | SONION VIỆT NAM – LÀM VIỆC KHU CNC TP.HCM | VIỆC LÀM CNC