(VTC14)_Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: Hầm chui dân sinh không mưa cũng dột